עיצוב שווקים א'

תאור כללי של הקורס :נציג מושגים, גישות ותוצאות בתחום עיצוב שווקים (Market Design). התחום עוסק בהבנת שווקים אמיתיים וניסיון לשפר אותם, עם דגש על מערכות שיבוץ מרכזיות.מטרות הקורס:חשיפה לתחום של עיצוב שווקים, הכרת תוצאות בסיסיות, וכתיבת עבודה בתחום

נושאים בגבול כלכלה וחישוב

ISSUES ON BORDER OF ECONOMICS & COMPUTATION הקורס משתייך לתחום "תיאוריה" בתוכנית המוסמך

Pages

Subscribe to The Hebrew University of Jerusalem - Center for the Study of Rationality RSS