עימותי מחשבה ,התנהגות ומוסר: מהיר ואיטי, פסיכולוגיה-סוציולוגיה, דרך תפארת לעומת תרי"ג מצוות

"לחשוב מהר ולאט" זה  הכותר שבחר כהנמן לספרו המצליח.-אך הוא עושה עוול לסוגיות הכותר שכן קישורן לממצאי טברסקי -כהנמן, שהם עיקר תוכן הספר,הוא קלוש ביותר.יתרה מכך,האסכולה ההתנהגותית בפסיכולוגיה פשוט נעלמה מהספר: ,בעיקר סקינר וממצאיו והאופק של ההתניות המקדימות והאופרנטיות בלמידה והתנהגות -שהשלכותיהן הביאו לעימותים חריפים  עם חומסקי ואחרים.  מהו מימוש אישי  והאם התמקדות בו מתעמתת עם קידום יעדים חברתייים?[בהשראת אווה אילוז]מימסדים חברתיים,בעיקר דתיים,למדו מזמן איך להשתלט  התנהגות האדם דרך מערכת החושב ומגיב מהר ע"י הטמעת  שולחן ערוך של  תרי"ג מצוות בכל שטחי החיים. דרך זו מעומתת ,ע"י רב"י יהודה הנשיא [במסכת אבות פרק ב],עם חופש בחירה ביעד מוסרי-חברתי נשגב " כלשהיא תפארת לעושיה-ותפארת לו מן האדם" 

Location: 
Elath Hall, 2nd floor, Feldman Building, Edmond J. Safra Campus
Dates: 
Tuesday, March 25, 2014 - 18:00
Lecturers: 
Eli Shamir
hebrew university in jerusalem
Organizers: 
Gura Ein-Ya