RatioLab

מעבדת רציולאב – המעבדה לחקר קבלת החלטות

 ,חוקרות וחוקרים יקרים

המרכז לחקר הרציונליות שמח להודיע על פתיחת מעבדת רציולאב – קמפוס אדמונד ספרא - שלוחת גבעת רם.רציולאב היא מעבדה המוקדשת למחקר הניסויי של קבלת החלטות. המעבדה הוקמה לפני כ-20 שנה על ידי פרופ' גרי בורנשטיין ז"ל ופרופ' שמואל זמיר בקמפוס הר הצופים.בימים אלה נפתח שלוחה חדשה של המעבדה בגבעת רם בבניין המנהלה (ליד המשרדים של הוצאת מאגנס). מרכז ממוחשב וחדיש זה מאפשר לחוקרים לבצע ניסויים בקבלת החלטות  עד 30 משתתפים בו-זמנית, תוך שליטה מלאה בהיבטי הניסוי (תשלומים, סוג וכמות המידע ).והמשוב הזמינים למשתתפים

מי יכול לערוך ניסוי ברציולאב?רציולאב הינה מעבדה בינתחומית שבה נעזרים פסיכולוגים, כלכלנים, חוקרים מתורת המשחקים ומחוגים אחרים, אשר משתמשים במטודולוגיה של ניסויי מעבדה. המעבדה פתוחה לכל חוקר, דוקטורנט או מסטרנט מהאוניברסיטה העברית המעוניין  לערוך מחקר בתחום של קבלת החלטות

איזה ניסויים ניתן להריץ ברציולאב?ברציולאב נערכים ניסויים ממוחשבים בתחום קבלת החלטות. ניתן להריץ ניסויים הבודקים קבלת החלטות אצל יחידים, או ניסויים הבודקים קבלת החלטות אינטראקטיביות (לדוגמא: תחרות בין נבדקים, שיתוף פעולה, קבלת החלטות בקבוצות).

איזה שירותים מספקת רציולאב?מעבר לתשתית ממוחשבת חדישה הכוללת 30 עמדות לנבדקים, רציולאב מספקת שורת שירותים שנועדו להקל על החוקר: גיוס נבדקים, תכנות ניסויים ממוחשבים בהתאמה לדרישות החוקר, וצוות עוזרי מחקר המתמחה בהרצת ניסויי קבלת החלטות.

כמה קווים מנחים להרצת ניסויים ברציולאב

 על החוקר להשיג את אישורי האתיקה הנדרשים להרצת ניסויים בבני אדם - 

 (המעבדה פועלת לפי העקרנות המקובלים בכלכלה התנהגותית. בפרט אנו מקפידים על עקרון אי-הונאת הנבדקים (אין לספק לנבדקים הוראות מטעות או שקריות - 

 התשלום הממוצע לנבדק נקבע בתאום עם מנהלת המעבדה - 

בנוסף לתשלום לנבדקים, על החוקר לכסות את העלויות הנלוות להרצת הניסוי - 

לפרטים נוספים ולכל שאלה ניתן לפנות למנהלת האדמיניסטרטיבית של המעבדה, דבורה מרציאנו-רום

מייל: dvorah.marciano@gmail.com