שירה ומשורר: מבט קוגנטיבי-חברתי

Abstract: מותגים חביבים על צרכנים, והם מוכנים לשלם יותר על מוצר צריכה אם הוא נושא את שמו של מותג יוקרתי בהרצאתי אבחן את השאלה האם קורה דבר דומה בתחום של שירת משוררים. האם שיר הנושא את שמו או שמה של משורר נודע או משוררת נודעת זוכה בשל כך להיות מוערך יותר? ואם כן, כיצד זה קורה ומדוע?האם זה סוג של סנוביות, מין אפקט בגדי המלך החדשים, או שמא השיר באמת נשמע טוב יותר כאשר הוא מיוחס למשורר נודע. כיצד נוכל להבחין בין שני הסברים אלה, ולדעת מה באמת קורה בראשו של הקורא?ההרצאה תחשוף איך ניתן לחקור את ההשפעה של שם המשורר על הערכת איכותו של שיר ועל חווית קריאתו בעזרת ניסויים אמפיריים 

Lecturers: 
Maya Bar-Hillel
The Hebrew University of Jerusalem
Location: 
Elath Hall, 2nd floor, Feldman Building, Edmond J. Safra Campus
Dates: 
Friday, October 26, 2012 - 09:00 to 11:00
Academic year: 
2 012